Satış
Başay Desa 120'lik Değirmen Taşı
5.250,00 ₺ 5250.0 TL
Satış
Başay Desa 900X4 Kasnak
2.200,00 ₺ 2200.0 TL
Satış
Dik Yıkama Alt Yatak
2.000,00 ₺ 2000.0 TL
Satış
Dik Yıkama Üst Palet
2.000,00 ₺ 2000.0 TL
Satış
Dik Yıkama Alt Paleti
2.000,00 ₺ 2000.0 TL
Satış
Başay Desa Bilya Yataklı Yan Kapağı 50'lik
1.600,00 ₺ 1600.0 TL
Satış
Başay Desa Yataksız Bilya Yan Kapağı 50'lik
1.600,00 ₺ 1600.0 TL
Satış
Dik Yıkama Ayağı
1.500,00 ₺ 1500.0 TL
Satış
Dik Yıkama Üst Paleti
1.500,00 ₺ 1500.0 TL
Satış
Başay Desa Triyör Kovanı
1.450,00 ₺ 1450.0 TL
Satış
Başay Desa Bilya Yataklı Yan Kapağı 40
1.352,00 ₺ 1352.0 TL
Satış
Başay Desa Ezme Ana Kasnağı
1.350,00 ₺ 1350.0 TL
Satış
Başay Desa Yataksız Bilya Yan Kapağı 40
1.300,00 ₺ 1300.0 TL
Satış
Başay Desa Ayar Kovanı
1.210,00 ₺ 1210.0 TL
Satış
Başay Desa Üst Bilya Yatağı (Kısa)Sol Yatak
1.200,00 ₺ 1200.0 TL
Satış
Başay Desa Orta Sol (Uzun Kol) Yatak
1.200,00 ₺ 1200.0 TL
Satış
Başay Desa Alt Bilya Yatağı (Kısa Kol) SOL
1.200,00 ₺ 1200.0 TL
Satış
Başay Desa Sol Sabit Yatak
1.200,00 ₺ 1200.0 TL
Satış
Başay Desa Sağ Sabit Yatak
1.200,00 ₺ 1200.0 TL